Pranje Tepiha Kumodraž

Mašinsko dubinsko pranje polusuvo Kumodraž
Ovakvo pranje odvija se automatizovanim mašinama koje vrše dubinsko temeljno pranje zahvaljujući istovremenom radu 6 rotirajućih četki koje istovremeno prelaze preko tepiha ne ostavljajući ni jedan milimetar nešistoće. Ove mašine u sebi poseduju dozere za hemisjka sredstva i vodu koja je potrebna u odnosu na vrstu Vašeg tepiha. Idealan način da očuvate kvalitet Vašeg tepiha a da istovremeno odstranite sve fleke, koristeći samo propisanu količinu hemisjkih sredstava koja je potrebna, kako se tepih ne bi preterano tretirao.

Mašinsko dubinsko pranje sa centrifugom Kumodraž
Ovakav način dubinskog pranja takođe se odvija automatizovanim pametnim mašinama koje istovremenim korišćenjem 5 četki prelaze preko tepiha otklanjajući svaku fleku i najsitniju prljavštinu i dezinfikuju ga. Koristi se samo neophodna količina hemisjkih sredstava u zavisnosti od vrste i veličine Vašeg tepiha. Dodatna opcija je centrifuga koja će iz Vašeg tepiha izvući svu vlagu.

Pranje Tepiha Kumodraž - Tepih servis Andric
Pranje Tepiha Kumodraž -  Tepih servis Beograd
065 333 2 555